LUDZIE FUNDACJI

Kim jesteśmy, czym się zajmujemy ...
Przede wszystkim Fundacja to zwykli ludzie, tacy jak Ty :) Mamy swoje prace, swoje rodziny, swoje zwierzaki, swoje własne, czasem ogromne, problemy. Po pracy wracamy jednak do domu i poza zajmowaniem się sobą, mamy do zrobienia coś więcej. Ktoś na nas liczy… Ten ktoś bez nas byłby dziś na ulicy lub za kratami. Nie musimy tego robić, ale nie potrafimy przejść obojętnie wobec psiego dramatu. Zapewne nie zbawimy całego świata, ale każdy uratowany pies jest dla nas ogromną radością. Dla niego zmienia się cały jego świat :)

Fundacja to wolontariusze. Wszyscy, począwszy od prezesa, przez księgową, grafika, po osoby prowadzące fan page, eventy, robiące ogłoszenia i rozliczenia pracujemy pro publico bono dla bezdomnych zwierzaków. Zajmujemy się tym po godzinach pracy zawodowej i niejednokrotnie pochłania to o wiele więcej naszego czasu i serca niż nasza praca zarobkowa. Każdy psiak, którego ratujemy to także masa naszych nieprzespanych nocy, nerwów, strachu, troski. Każdy ratowany psiak to godziny i dni zabrane naszym rodzinom i naszym zwierzakom. Zapłatą za nasz codzienny trud i wyrzeczenia jest widok uratowanego psiego staruszka i świadomość, jaki byłby jego los gdybyśmy nie stanęli na jego drodze.

A my... My jesteśmy małą grupą wielkich indywidualności :) Znamy się od lat i w większości znamy się właśnie dzięki Migotce. To ten mały, wyjątkowy psiak połączył najfajniejszych ludzi z całej Polski w najlepszym możliwym celu – niesienia pomocy najcięższym psim przypadkom.

Poza prowadzącymi fundację osobami oraz jej wolontariuszami, nie sposób tu nie wspomnieć o naszych domach tymczasowych oraz całej masie naszych Przyjaciół, którzy nieformalnie z nami związani są naszymi aniołami, dzięki którym możemy działać. Każdy psiak wnosi do tej Fundacji kolejnych ludzi, którzy zostają z nami na dłużej.
Ludzie fundacji
ANETA - fundator i prezes fundacji, człowiek od wszystkiego :), prywatnie lektor języka hiszpańskiego, matka Kastorka – pierwowzoru małego czarnego migotkowego psa

ANIA N. - członek zarządu, odpowiada za księgowość fundacji, zajmuje się księgowością profesjonalnie w swojej pracy zawodowej, wielbicielka wielkich psów

ANIA H. - jedna z pomysłodawczyń fundacji, współprowadząca psie wątki na fb i rozliczenia fundacyjne, prywatnie technik weterynarii i mama Krzysia oraz Pysi, nasz dom tymczasowy

ANGELIKA - nasz fundacyjny grafik i pomysłodawczyni wielu akcji, autorka przepięknego kalendarza, prowadząca na fb stronę MoZgroły, prywatnie matka kudłatego Dylka

ANIA R. - do wolontariatu fundacji trafiła przez adopcję naszej Balbinki, dzięki czemu Migotki zyskały kochającą ciotkę a my wsparcie

ANIA J. - dobry duch fundacji, z nami od początku, specjalistka od trudnych rozmów adopcyjnych, a prywatnie matka Teosia

AGNIESZKA - przyszła do nas z Kazikiem, o którym nie można zapomnieć i mamy nadzieję, ze zostanie z nami na zawsze :) prywatnie lekarka i matka Hilka

Cele statutowe Fundacji
Celem działania Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna w zakresie:

1. działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji pro-zwierzęcej, pro-zwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt;
2. niesienia pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez umieszczanie ich w schroniskach, w hotelach i domach tymczasowych, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów);
3. zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i identyfikacji zwierząt;
4. zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami;
5. ochrony środowiska i ochrony zwierząt, poszanowania ich praw;
6. aktywnego przeciwdziałania bezdomności;
7. propagowania ekologicznego i zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia.

Fundacja realizuje powyższe cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, wyczerpujących zapisy wynikające z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.239 z późn. zm.)
Ludzie fundacji